ŠKOLENIE PC PRE SENIOROV

 

Aj naši klienti sa mali možnosť stretnúť a popasovať s počitačovou tematikou, kde dokonalý výklad im podal Mgr. Hríbik. Najrezonantnejšou témou našich klientov bolo spojenie so svojimi blízkymi pomocou PC tzv. skype, facebook.


Aj napriek tomu, že technika kráča razantným krokom si naši klienti pomerne celkom s obľubou osvojili základy ovládania PC.