foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+421 54 788 2142
svida@svida.sk
Senior dom Svida

Adresa:
SNP 4

Svidník
Prešovský kraj
08901
SLOVAKIA
Telefónne číslo:
sekretariát:+42154788 2141
Mobilné číslo:
spojovateľ: +42154788 2142
Odoslať e-mail
(voliteľné)
Ďalšie informácie:

Druhy poskytovanej sociálnej služby v Senior dome SVIDA:

- v zariadení pre seniorov (ZPS) sa poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo potrebuje poskytovanie služby v zariadení z iných vážnych dôvodov (týranie, zneužívanie, alkoholizmus člena rodiny..)

- v domove sociálnych služieb (DSS) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 5. podľa prílohy č. 3 toho zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej 3. podľa prílohy č.3.

- v špecializovanom zariadení (ŠZ) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je 5.podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencie rôzneho typu etiológie.

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročná pobytová

Kapacita zariadenia: v časti ZPS: 30, v časti DSS: 28, v časti ŠZ: 60

 

Meniny na web
TOPlist


Copyright © DUKO Rights Reserved.