foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+421 54 788 2142
svida@svida.sk
Senior dom Svida

  • Úschova cenných vecí

Ø Na žiadosť klienta pri nástupe do zariadenie sa prevezmú do úschovy cenné veci, vrátane vkladných knižiek, osobných účtov a peňažnej hotovosti. Vedie sa samostatná evidencia uzavretých zmlúv o úschove.

  • Osobné vybavenie

Ø Šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby, sa poskytujú fyzickej osobe, ktorá si ich nemôže zabezpečiť sama.

  • Záujmová činnosť

Ø Kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná činnosť je zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

Meniny na web
TOPlist


Copyright © DUKO Rights Reserved.